GDPR

Dataansvar for Hjerterytterne Næstved

GDPR står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for persondataforordningen. Det er en slags EU-lov, der gælder i alle lande, som er medlem af EU. Persondataforordningen består af fire dokumenter :


Privatlivspolitik for Hjerterytterne Næstved10.11.2021

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Databehandlingsaftalen

Foreningen Hjerterytterne Næstved abonnerer på online-tjenesten HoldSport hvor medlemsdata registreres, lagres og behandles.

  Der er udarbejdet en databehandleraftale mellem parterne

Kortlægning af personoplysninger for Hjerterytterne Næstved

Klubben ønsker at benytte Holdsports tjeneste til at

Håndtere kontingentopkrævning. Sende e-mails og anden elektronisk information, herunder SMS og push notes. Håndtere billeder på Holdsport og Klubbens offentlige hjemmeside. Registrering af aktiviteter og hændelser, herunder fremmøde, betalinger. Gemme/redigere/slette oplysninger på Klubbens medlemmer, herunder telefonnumre, adresser, e-mails, alder, køn m.v.

Fortegnelse over behandling af personoplysninger

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger