Bestyrelsen

W1siziisijiwmjavmdevmzevnzcyz25vzmjkel9mzwfkzxjib2fyzf9ib2xzcg9ydc5qcgcixv0?sha=bcfbe18233dba2a8
File
Kristian Larsen
29 24 20 91
File
Preben Larsen
51 38 60 22
File
Sanne V. D. Weiden
28 92 06 35
File
Morten Hansen
20 62 85 30
File
Mogens Overmark
20 20 49 62
File
Erik Petersen
23 26 69 13
File
Keld H. Sørensen
26 72 48 12
Bestyrelse

Bestyrelsen for HRN19/20 konstituerede sig således, med de fire øverste som daglig ledelse

Kristian Larsen: Formand/kaptajn og administrativ holdleder, samt markedsføring

Preben Larsen: Næstformand og kasserer, Holdsport, bank, kontrakter, økonomi, hjerterum

Morten Hansen: koordinering af træning og trænere

Sanne van der Weiden: koordinering af sponsorer, sponsorater og donationer

Mogens Overmark, Keld Holm og Erik Petersen

Henrik Sørensen og Lone Holm: henholdsvis 1 og 2. suppleanter

Lisette Poulsen: 1. revisor, Lisbeth Ottesen: 2. revisor


Temamøde

Bestyrelsen ønsker at inddrage rytterne i planlægningen af den kommende sæson. Dette vil foregå på et temamøde mandag den 4. november fra kl. 16.00-18.00 i Frivilligcenter. Alle kan her komme med forslag og kommentarer til alt vedr. holdet men der bliver 3 overordnede emner på dagsordenen:

1. Landevejstræning/holdinddeling (Morten, Henrik, Erik)

2. Årsmål/weekendture Basis: 1 udlandstur, 1 forlænget weekend i det sene forår, årsmål i uge 35 på 5 dage (Kristian, Keld, Mogens, Lone)

3. Donationer/sponsorater (Sanne, Preben, Lisette, Lisbeth)

Temaerne behandles individuelt i henhold til et oplæg. Oplæg sendes i god tid til alle medlemmer, som således får mulighed for sende skriftlige kommentarer, hvis man ikke kan deltage på dagen.

​§6 - BESTYRELSEN

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog min. 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer er til stede.

Til bestyrelsesmøder kan efter behov og godkendelse af formand deltage øvrige medlemmer af klubben. Det føres til protokols om der deltager medlemmer der ikke er del af bestyrelsen.

STK. 2 – Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

STK. 3 – Bestyrelsen er ulønnet.

STK. 4 – Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

STK. 5 – Bestyrelsen administrer foreningens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler.

STK. 6 – Bestyrelsen fører klubbens forhandlingsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens forhandlinger samt alle generalforsamlinger. 

STK. 7 – For foreningen gælder at denne tegnes af formand og kasserer, dog således at kasserer kan betale udgifter op til 1.000 kr. på egen hånd. For beløb over 5.000 kr. skal der godkendes af bestyrelsen efter gældende regler, dog kan dette foregå på mail eller via messenger. 

W1siziisijiwmtkvmdmvmdcvn2lxm3f3cnzod19ldmfsaxrpdhnszxzpdglvbi5qcgcixv0?sha=d374e27af3a627a8