Bestyrelsen

W1siziisijiwmtkvmdivmtkvmtn3bdkwzwr3av9ta19ybwjpbgxlzgvfmjaxov8wml8xov9rbc5fmtaundquntaucg5nil1d?sha=90e9b4fa08f6ef48
File
Carsten Westh
53 81 48 80
File
Mogens Ramsløv
22 72 57 44
File
Preben Larsen
51 38 60 22
File
Kristian Larsen
29 24 20 91
File
Mogens Overmark
20 20 49 62
File
Michael Hjorth
41 91 00 01
SR
Steen Ryttels
30 25 69 92
File
Lone Holm
24 83 83 38
LJ
Lotte Scheel Jacobsen
41 26 16 45
%c3%98sten%20gruppe
​§6 - BESTYRELSEN

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog min. 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer er til stede.

Til bestyrelsesmøder kan efter behov og godkendelse af formand deltage øvrige medlemmer af klubben. Det føres til protokols om der deltager medlemmer der ikke er del af bestyrelsen.

STK. 2 – Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

STK. 3 – Bestyrelsen er ulønnet.

STK. 4 – Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

STK. 5 – Bestyrelsen administrer foreningens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler.

STK. 6 – Bestyrelsen fører klubbens forhandlingsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens forhandlinger samt alle generalforsamlinger. 

STK. 7 – For foreningen gælder at denne tegnes af formand og kasserer, dog således at kasserer kan betale udgifter op til 1.000 kr. på egen hånd. For beløb over 5.000 kr. skal der godkendes af bestyrelsen efter gældende regler, dog kan dette foregå på mail eller via messenger. 

W1siziisijiwmtkvmdivmtuvnhkzndvhexz1nl9ta19ybwjpbgxlzgvfmjaxov8wml8xnv9rbc5fmtqumjyumtcucg5nil1d?sha=8aae30ff736c9994