Bestyrelsen

File
Helge Hansen
40 32 18 87
File
Jan Richard Hansen
Suppleant
41 88 23 06
File
Jane Daugaard
Intern revisor
30 51 60 06
File
Lone Holm
1. Suppleant
24 83 83 38
File
Per Bredahl
20 85 51 75
File
Kristian Larsen
Formand
29 24 20 91
File
Sanne V. D. Weiden
Sponsorater & Donationer
28 92 06 35
File
Morten Hansen
20 62 85 30
File
Erik Petersen
Kasserer
23 26 69 13
File
Keld H. Sørensen
Næstformand
26 72 48 12
Bestyrelse

Foreningen er hjemmehørende  i Næstved, og vi har organiseret os efter gode danske og demokratiske foreningsprincipper. På den årlige generalforsamling beslutter medlemmerne foreningens vedtægter og vælger bestyrelsen


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. udvalgsposter. For næstformand gælder, at han er stedfortrædende for formanden


Bestyrelsen holder møde første mandag i ulige måneder. Der formuleres et beslutningsreferat fra hvert møde. Både bestyrelsesrepræsentanter, suppleanter og revisorer deltager på lige fod, og beslutninger træffes helst med konsensus


Medlemskontingentet betaler omkostninger i forbindelse med den daglige drift. Salg af firmasponsorater er den primære finansiering af en årlig donation til velgørende formål


Foreningen har en god og sund økonomi, og er kunde i Møns Bank, hvor vi har de relevante konti til den økonomiske administration. Ekstern revisor sørger for momsafregning samt opstilling og revidering af årsregnskab til generalforsamlingen


Foreningen følger de lovpligtige regler omkring GDPR.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige 


Årsregnskab, formandsberetning og referat fra generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til formanden på [email protected]  W1siziisijiwmtkvmdmvmtevn21pz2dnbmp4dl9nseexnjbfnjawcgl4lmpwzyjdxq?sha=e0bb7bcb011ce9a7